A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа "Зміївський центр професійного розвитку педагогічних працівників"
Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області
Кожен освітянин Зміївщини – справжня зірка,
допомагаємо зростати та сяяти яскравіше з кожним днем!

Наша команда

  

Директор Пархоменко Світлана Сергіївна

Освіта: вища

Харківський педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, спеціальність «Економічна теорія», кваліфікація: економіст, викладач економічних дисциплін та інформатики (денна форма навчання, вересень 1999 р. – червень 2004 р.);

Харківський регіональний інститут  державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність «Публічне управління та адміністрування», кваліфікація: магістр державного  управління (заочна форма навчання, вересень 2018 р. – грудень 2019 р.)

Підвищення кваліфікації у 2021 році:

                            

Підвищення кваліфікації у 2022 році

Напрями роботи в Центрі:

 • розробляє Стратегію розвитку Центру та подає на затвердження засновнику.
 • затверджує план діяльності Центру та організовує його роботу відповідно до стратегії розвитку Центру, подає пропозиції Органу управління щодо граничної чисельності працівників Центру для затвердження Засновником. Подає Органу управління для затвердження штатний розпис та кошторис установи.
 • призначає на посади працівників Центру на конкурсній основі, звільняє їх із займаних посад відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує їх і накладає на них дисциплінарні стягнення.
 • може залучати юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними договорів про співпрацю відповідно до своєї компетенції.
 • створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів.
 • видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання.
 • розпоряджається в установленому Засновником порядку майном Центру та його коштами.
 • забезпечує ефективність використання майна Центру.
 • забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру.
 • діє від імені Центру без довіреності.
 • може вносити Органу управління пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру.
 • представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
 • подає засновнику Центру річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру.
 • вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

 

Життєве кредо: Любити і цінувати кожну хвилину життя, бути щирим і відкритим, кожного дня розвивати власні навички та вміння

Консультант Макарова Оксана Вікторівна

Освіта: вища.

Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, спеціальність педагогіка та методика початкового навчання,  учитель початкових класів.

Підвищення кваліфікації:

         

 Напрями роботи в ЦПРПП:

 -  Організовує та здійснює навчально-методичну роботу з різних видів і форм, спрямовану на підвищення професіоналізму, педагогічної майстерності заступників керівників закладів загальної середньої освіти з виховної роботи, педагогів-організаторів, учителів української мови та літератури, учителів початкових класів, педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти.

-  Організовує проведення консультацій для  заступників керівників закладів загальної середньої освіти з виховної роботи, педагогів-організаторів, учителів української мови та літератури, учителів початкових класів   та позашкільної освіти, зокрема з питань:

                планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

                проведення супервізії;

                розроблення документів закладу освіти;

                особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у

                тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

                впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного,

                інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

   Здійснює науково-методичне забезпечення системи   загальної середньої, позашкільної освіти.

-  Сприяє підвищенню фахового рівня і розвитку творчості педагогічних працівників, упровадження нових педагогічних технологій.

 • Організовує впровадження в практику роботи педагогів перспективного педагогічного досвіду та досягнень педагогічної науки.
 • Організовує вивчення, узагальнення і поширення ефективного педагогічного досвіду педпрацівників.

-    Забезпечує впровадження інноваційних освітніх технологій в закладах освіти Зміївської міської ради.

 •  Здійснює  супровід участі педагогічних працівників в фахових конкурсах та змаганнях.
 •  Координує діяльність професійних спільнот заступників керівників закладів загальної середньої освіти з виховної роботи, педагогів-організаторів, учителів української мови та літератури, учителів початкових класів та педагогічних працівників  позашкільної освіти.

   Формує та оприлюднює на веб-сайті Центру бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників.

Життєве  кредо: «Пам’ятай минуле, живи сьогоденням, дивись у майбутнє! »

Професійне кредо:  « Працюй так, щоб людям біля тебе було комфортно і затишно»

Консультант Світлична Олена Олексіївна

Освіта: вища.

Харківський Державний  університет ім. М. Горького, 1989 р.,  історик, викладач історії та суспільствознавства

Підвищення кваліфікації:

 • 20.01-29.01.2021, КВНЗ «ХАНО», «Організація роботи ЦРПП району (міста, ОТГ) та методичних служб»
 • 18.08-25.08.2021, КВНЗ «ХАНО», підготовки тренерів-педагогів за темою «Реалізація Державного стандарту базової середньої освіти, формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках предметів та галузевих інтегрованих курсів громадянської та історичної освітньої галузі»

   

Напрями роботи в ЦПРПП:

 • здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти, організовує науково-методичну роботу з різних видів і форм, спрямовану на підвищення професійного рівня, розвитку творчої ініціативи педагогічних працівників та шкільних бібліотекарів;
 • координує діяльність професійних спільнот вчителів предметів громадянської та історичної освітньої галузі, предметів духовно-морального спрямування (Етика, «Православна культура Слобожанщини»),  географії, інтегрованого краєзнавчого курсу «Харківщинознавство», російської мови та літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови (англійська, німецька), мистецтва (образотворчого, музичного, інтегрованого курсу «Мистецтво») та шкільних бібліотекарів;
 • організовує проведення консультацій для педагогічних працівників та шкільних бібліотекарів, зокрема з питань:
 • планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
 • проведення супервізії;
 • особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного та змішаного навчання;
 • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій;
 • проведення перерозподілу та інвентаризації бібліотечних фондів підручників;
 • здійснює організаційно-методичний супровід вибору та замовлення закладами освіти підручників з використанням модуля прозорого вибору на базі інформаційно-телекомунікаційної системи ІСУО «КУРС: ШКОЛА»;
 • здійснює супровід участі педагогічних працівників та шкільних бібліотекарів у фахових конкурсах, змаганнях, турнірах;
 • організовує вивчення, узагальнення і поширення ефективного педагогічного досвіду,  використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього процесу;
 • готує для оприлюднення на веб-сайті Центру інформацію щодо проведення заходів та веб-ресурсів з підвищення професійного розвитку педагогічних працівників, супроводжує роботу сайту професійної спільноти шкільних бібліотекарів;виконує роботу секретаря атестаційної комісії відділу освіти Зміївської міської ради.

Життєве  кредо:     «Віддай людині крихітку себе.
                                       За це душа поповнюється світлом»

Професійне кредо:  «Крок за кроком до вершин професійної майстерності»

Психолог Хечоян Надія Олександрівна

Освіта: вища

Харківський педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, спеціальність «Біологія, валеологія (спеціалізація)», (денна форма навчання, вересень 1998 р. – червень 2003 р.);

Національний технічний університет "ХПІ" , спеціальність "Психологія" (заочна форма навчання, вересень 2016 р. – грудень 2018 р.)

Напрями роботи в ЦПРПП

 • здійснює охорону психічного здоров’я та надання психологічної підтримки відповідно до цілей та завдань системи освіти;
 •  сприяє створенню умов для професійного розвитку педагогічних працівників, в т.ч. працівників психологічної служби;
 • організовує та проводить консультування педагогічних працівників, в тому числі працівників психологічної служби, зокрема з питань: планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку; проведення психологічної інтервізії;  оформлення документації фахівців;  особливостей організації психологічного супроводу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
 • психологічних аспектів впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.
 • психологічну діагностику та аналіз динаміки професійного розвитку педагогів; психологічний супровід адаптації молодих фахівців в професії; реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей педагогів;
 • консультативну допомогу педагогічним працівникам з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо;
 • просвітницьку роботу серед педагогів з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії серед учнів тощо.
 • координує діяльність професійних спільнот вчителів предметів "Захист України", біології та хімії, роботу психологічної служби

 

Життєве кредо: "Оптимізм життя - це свідомий вибір"

Педагогічне кредо: "Приймай дитину з благоговінням, виховуй з любов’ю, відпускай вільною" Р.Штейнер

Професійне зростання

 

Консультант Анікєєва Віта Миколаївна

Освіта:

вища, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, спеціальність «Дошкільне виховання», здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, організатора – методиста дошкільного виховання, вчителя логопеда

Підвищення кваліфікації:

Напрями роботи в ЦПРПП:

Здійснює консультування педагогічних працівників спільнот (вихователів ЗДО, вихователів дошкільних підрозділів , вчителів з предмета фізична культура та основи здоров′я ) з питань:

 

- планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

-проведення супервізії;

-експериментально-дослідницької роботи та проєктної діяльності;

-розробки документів закладу освіти;

-особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти;

-проблем сучасного розвитку освіти,

-досягнень психолого-педагогічних наук;

-професійна підтримка педагогічних працівників з питань впровадження компетентнісного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти

Життєве  кредо:     «Немає нічого неможливого!» «У досконалості немає межі!»

 Професійне кредо:  «Щоб досягти мети, потрібно, насамперед, до неї йти!»

 

 

 

Консультант Кучук Оксана Володимирівна

Освіта: вища

Харківський державний університет ім. М. Горького, спеціальність «Математик. Викладач математики та інформатики (денна форма навчання, вересень 1990 р. – червень 1995 р.);

Підвищення кваліфікації у 2021 році:

        

Підвищення кваліфікації у 2022 році

Напрями роботи в Центрі

 • Здійснює консультування педагогічних працівників фахових спільнот (математика, інформатика, фізика, астрономія, технології і трудове навчання) з питань:
 • - планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
 • -проведення супервізії;
 • -експериментально-дослідницької роботи та проєктної діяльності;
 • -розробки документів закладу освіти;
 • -особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти;
 • -проблем сучасного розвитку освіти,
 • -досягнень психолого-педагогічних наук;
 • -професійна підтримка педагогічних працівників з питань впровадження компетентнісного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти

Професійне кредо: Щоб стати новатором, потрібно спочатку забути про традиції.

Грамоти і подяки:

 

          

Публікації:

                                

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень